Pål Gran sirkelbakgrunn

Ekosystem i blinQ

Varje projekt ska beskrivas med fokus på värde för verksamheten. Värde för verksamheten är ofta kopplat till mål för tillväxt, kostnad/effektivitet eller kontroll.

När det har identifierats vilka affärsmål som ska uppnås genom att använda teknik, förändrat användarbeteende eller en kombination av dessa ska det eller de ekosystem som kommer att påverkas av förändringen beskrivas. En ekosystemansats gör det lättare att både visualisera komplexitet och kvalitetssäkra att beroenden och eventuella utmaningar avtäcks och åtgärdas så tidigt som möjligt.


blinQ har tre serviceområden som sträcker sig över alla ekosystem. Dessa är användarstöd och administration, säkerhet och efterlevnad samt användaradoption och ändringshantering. Alla andra tjänster är placerade i ett ekosystem.

Gemensamma serviceytor

Användarsupport och administration

blinQ har dedikerade team för att bistå kundernas användare, hantera infrastruktur och tjänster enligt god praxis samt nöd-/jourtjänster för kritiska system. blinQ har en etablerad Service Desk uppsatt enligt god praxis från ITIL och kunder med ett förvaltningsavtal med blinQ får en dedikerad Service Manager. För övervakning/övervakning av system och tjänster används blinQs b24x7-plattform. För förebyggande underhåll kommer blinQs resurser proaktivt följa upp rekommendationer och meddelanden från system som Microsoft Defender och Security Center mm. Många kunder har valt att flytta sina operativa tjänster från en traditionell tjänsteleverantör till blinQ som ett led i en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk skuld som anger riktlinjer för vad blinQ kommer att rekommendera till kunder. När blinQ tar över drift/ledningsansvaret för tjänster kommer blinQ att se till att hela ekosystemet omfattas av leveransen och utarbeta en RACI-matris för de olika tjänsterna så att roller och ansvar är tydligt placerade.

Säkerhet och efterlevnad

Oavsett om kunden ska sköta tjänsten efter implementering eller om blinQ ska ta detta ansvar så kommer ZeroTrust som ramverk oftast att vara ledande. Syftet är att säkra data och tillgänglighet på system och detta kräver säkrande av både identiteter, maskiner, applikationer och nätverk. Information och meddelanden om förändringar och avvikelser från önskat beteende ligger till grund för att dokumentera efterlevnaden. Både att etablera och förvalta tjänster enligt ZeroTrust kan vara krävande för den administrativa apparaten och innebär ofta förändringar för kundens användare, men vinsten genom kontroll av risk är desto större. Regler och riktlinjer för säkerhet och efterlevnad ska vara förankrade i ledningen och kommuniceras till organisationen med en bra förklaring om ”varför”. blinQ har rådgivare som hjälper till med att definiera riskexponering, rekommenderar lämpliga åtgärder och mekanismer samt stödjer kunden i användaradoption. Konsultverksamhet inom Security and Compliance påverkar alla ekosystem. Regler och automatisering för säkerhet och efterlevnad ska kunna hanteras väl över tid och baseras på centrala tjänster.

Användaradoption och förändringshantering

De flesta verksamheter har att göra med olika typer av användare, både de som välkomnar förändring och modernisering och de som vill ha det som det alltid har varit. För att en verksamhet ska kunna realisera de önskade vinsterna av en förändring måste användarna följa de riktlinjer och processer som har antagits. Detta säkerställs bäst genom delaktighet, bra utbildning och god kommunikation om hur förändringen över tid kommer att gynna individen (anställningstrygghet, lättare arbetsdag etc.). Användarantagande och förändringshantering påverkar de flesta förändringsprojekt och över ekosystem och bör stödjas av erfarna rådgivare. blinQ har rådgivare med bred erfarenhet inom området.

Vill du se vad vi kan göra tillsammans?

Kontakta oss för mer information eller för att diskutera dina behov