Klientplattform

Kundplattformens ekosystem är en mycket omfattande portfölj av tjänster, produkter och tekniker. En modern klientplattform, för många förknippad med “PC”, levererad i linje med god informationssäkerhetspraxis som även ger en bra användarupplevelse, berör allt som rör användarens vardag i verksamheten. blinQ handlar om att optimera kostnad / nytta och realisera fördelar genom Suite-metoden. Microsoft 365 är den föredragna plattformen för klienthantering och blinQ har licensierings- och teknikexperterna för att säkerställa förutsägbarhet i projektet.

circle pattern oransj

När blinQ svarar på en förfrågan om modernisering av klientplattformen, tar vi hänsyn till och kan hantera bland annat:

SPOC

Identiteter

PC och mobiltelefon

Certifikat och kryptering

Applikationsdistribution

Access / Nätverk

Roller och rättigheter

Print och periferi

Upplärning

Livscykelhantering

Finansiering

Licensrådgivning

Gemensamma serviceområden

blinQ har dedikerade team för att hjälpa kundernas användare, hantera infrastruktur och tjänster enligt god praxis samt nödberedskaps- / jourtjänster för kritiska system. blinQ har en etablerad Service Desk inrättad enligt god sed från ITIL och kunder med managementavtal med blinQ får en dedikerad Service Manager. För övervakning/övervakning av system och tjänster används blinQs plattform b24x7. För förebyggande underhåll kommer blinQs resurser proaktivt att följa upp rekommendationer och varningar från system som Microsoft Defender och Security Center etc. Många kunder har valt att flytta sina drifttjänster från en traditionell tjänsteleverantör till blinQ som ett led i en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk skuld som avgör vad blinQ kommer att rekommendera till kunder. När blinQ tar över drift/ledningsansvar för tjänster kommer blinQ att säkerställa att hela ekosystemet täcks av leveransen och förbereda RACI-matrisen för de olika tjänsterna så att roller och ansvar är tydligt placerade.

 

Oavsett om kunden ska sköta tjänsten efter implementering eller om blinQ ska ta detta ansvar så kommer ZeroTrust som ramverk oftast att vara ledande. Syftet är att säkra data och tillgänglighet på system och detta kräver säkrande av både identiteter, maskiner, applikationer och nätverk. Information och meddelanden om förändringar och avvikelser från önskat beteende ligger till grund för att dokumentera efterlevnaden. Både att etablera och förvalta tjänster enligt ZeroTrust kan vara krävande för den administrativa apparaten och innebär ofta förändringar för kundens användare, men vinsten genom kontroll av risk är desto större. Regler och riktlinjer för säkerhet och efterlevnad ska vara förankrade i ledningen och kommuniceras till organisationen med en bra förklaring om ”varför”. blinQ har rådgivare som hjälper till med att definiera riskexponering, rekommenderar lämpliga åtgärder och mekanismer samt stödjer kunden i användaradoption. Konsultverksamhet inom Security and Compliance påverkar alla ekosystem. Regler och automatisering för säkerhet och efterlevnad ska kunna hanteras väl över tid och baseras på centrala tjänster.

De flesta verksamheter har att göra med olika typer av användare, både de som välkomnar förändring och modernisering och de som vill ha det som det alltid har varit. För att en verksamhet ska kunna realisera de önskade vinsterna av en förändring måste användarna följa de riktlinjer och processer som har antagits. Detta säkerställs bäst genom delaktighet, bra utbildning och god kommunikation om hur förändringen över tid kommer att gynna individen (anställningstrygghet, lättare arbetsdag etc.). Användarantagande och förändringshantering påverkar de flesta förändringsprojekt och över ekosystem och bör stödjas av erfarna rådgivare. blinQ har rådgivare med bred erfarenhet inom området.

Vill du se vad vi kan göra tillsammans?

Kontakta oss gärna för mer information eller för en diskussion om dina behov