Tydligt socialt ansvar

Vi på blinQ ställer tydliga krav på våra underleverantörer och samarbetspartners när det gäller att ha implementerat bra rutiner för miljöledning och hållbarhet. Det kan till exempel vara livscykelhantering, där våra partners ska visa upp en bra process för återanvändning och miljöåtervinning.

Vi förväntar oss goda affärsetiska riktlinjer från våra leverantörer. På blinQ är vi medvetna om våra leveransmodeller. Genom begränsad transport och logistikverksamhet vill vi bland annat minska koldioxidutsläppen. VI använder nästan uteslutande dropshipping som logistikmodell, med produktleveranser direkt till slutkunden från tillverkaren eller distributören.

Våra fyra hållbarhetsmål

 • Fokusera på att anställa akademiker och ge dessa möjligheter till personlig utveckling
 • År 2025 kommer 1 av 3 anställda att vara akademiker med underlättad utbildning och handledning av erfarna medarbetare
 • Kontinuerlig utbildning av anställda för att säkerställa god användning och återanvändning av teknik
 • Satsa på kontinuerlig utveckling av egna medarbetare genom intern utbildning, tillgång till labbresurser och vidareutbildning externt
 • Uppmuntra ungdomar att välja utbildning i tekniska ämnen – utveckla ett stipendiesystem
 • Specifikt uppmuntra personer med funktionsnedsättning att söka anställning i blinQ
 • Kontinuerligt arbeta för teknisk utveckling, innovation och antagande av verktyg för hållbar användning av miljöresurser
 • Digitalt samarbete, effektiv användning av ytor, minskat svinn i produktionsaktiviteter, system för transparens i leverantörsuppföljning
 • Leverera positiv tillväxt år efter år för att säkerställa säkra jobb med utrymme att investera i lokala företag och skapa miljöer för innovation och utveckling
 • Vara en resurs hos våra kunder, så att de kan prioritera andra uppgifter
 • Det som skapas lokalt återinvesteras i lokala tillväxtinitiativ och innovation för säkra arbetsplatser och utveckling av blinQ som ett lokalt fyrföretag
 • Sträva efter att bidra till ett bättre lokalsamhälle genom deltagande i och stöd till lokala initiativ och välgörande ändamål
 • Stöd lokala fritidssporter genom ett fast ekonomiskt stödprogram per plats och per anställd
 • Stöd till välgörenhetsorganisationer
 • Kontorslokaler i anslutning till kollektivtrafiken. Alla uppmanas att resa kollektivt
 • Miljömässig kassering eller återanvändning av all IT-utrustning genom partners 3StepIT och alternativa data
 • Erbjuda och värva alla kunder för miljöomhändertagande eller återanvändning av IT-utrustning i samarbete med blinQ
 • Krav på användning av digitala samverkansarenor och digitala möten för alla möten som inte absolut kräver resor
 • Allt avfall sorteras och återvinns i samarbete med hyresvärden
world map 146505 1280

Konkreta förbättringsåtgärder 2023:

 1. blinQ kommer att etablera ett bidrag på 2 x NOK under 2023. 25 000 NOK och en bärbar dator för kvinnor som söker vidareutbildning inom teknik och där ett sådant stipendium är en förutsättning för att kunna gå en sådan utbildning. blinQ själv kommer inte att vara part i urvalet eller kräva ömsesidighet i någon form
 2. Överväg att utöka samarbetet med lokala aktörer inom området företagens sociala ansvar, t.ex. Kyrkans Stadsmission, Frälsningsarmén, Röda Korset etc.
 3. Delta som volontärer i utvalda volontäraktiviteter och / eller evenemang som alternativ jul.
 4. Fortsätt att stödja utvalda välgörenhetsorganisationer
 5. Vidareutveckla mentorprogram för unga talanger
 6. Utforska samarbete med tjänsteleverantörer om arbetsinitiativ för anpassad arbetsplatsupplevelse
 7. Professionalisera program och verktyg för optimal användaranpassning och mätbar nyttorealisering i våra kundprojekt
Det är viktigt för oss

Våra kontorslägen har valts utifrån närhet till kollektivtrafik, energiklassning och layout. blinQ har inga parkeringsplatser för sina egna anställda, men uppmuntrar till användning av kollektivtrafik till och från jobbet och uppdragsplatsen.

Allt avfall från blinQ återvinns och återvinns genom gemensamma arrangemang och gröna returpunkter på de platser vi gör av med.

I den digitala tidsålder vi lever i lever vi upp till vårt miljöansvar med interna rutiner för elektroniska arkiv och signeringslösningar för all dokumenthantering. Utskriften hålls till ett absolut minimum. För att minska reseaktiviteten både lokalt och nationellt använder vi, där det är möjligt, elektroniska arenor för både interna och externa möten. För oss på blinQ är detta några viktiga prioriteringar och våra medvetna mål för en bättre miljö mot 2030.

blinQ bærekraft