Interaktion och kommunikation

Ekosystemet för samarbete och kommunikation omfattar olika tjänster, från mötesrum och kommunikationstjänster till arbetsflödes- och processautomatisering och dokumentplattform. Den gemensamma nämnaren för tjänster och teknik inom detta ekosystem är hur arbetsprocesser och kommunikation kan effektiviseras.

Alla tjänster kan levereras med ledning och support och vissa produkter levereras även på hyra direkt från blinQ (all-inclusive). Med kompetensen inom de olika ekosystemen i blinQ anpassar vi standardprodukter eller utvecklar egna funktioner för att realisera effektivitetsvinster för våra kunder, alltid med fokus på säkerhet och regelefterlevnad och där användaranpassningen drivs smart.

circle pattern double blue

blinQ levererar bland annat följande:

Dokumentplattform

Interaktionsplattform

Arbetsflöde och processautomation

Telefonitjänster

Mötesrum, videokonferans och A/V

Inspelning och streaming

Virtual Town Hall/ Green Room

CRM - blinQ Suite

Cisco Webex

Gemensamma serviceområden

blinQ har dedikerade team för att bistå kundernas användare, hantera infrastruktur och tjänster enligt god praxis samt nöd-/jourtjänster för kritiska system. blinQ har en etablerad Service Desk uppsatt enligt god praxis från ITIL och kunder med ett förvaltningsavtal med blinQ får en dedikerad Service Manager. För övervakning/övervakning av system och tjänster används blinQs b24x7-plattform. För förebyggande underhåll kommer blinQs resurser proaktivt följa upp rekommendationer och meddelanden från system som Microsoft Defender och Security Center mm. Många kunder har valt att flytta sina operativa tjänster från en traditionell tjänsteleverantör till blinQ som ett led i en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk skuld som anger riktlinjer för vad blinQ kommer att rekommendera till kunder. När blinQ tar över drift/ledningsansvaret för tjänster kommer blinQ att se till att hela ekosystemet omfattas av leveransen och utarbeta en RACI-matris för de olika tjänsterna så att roller och ansvar är tydligt placerade.

Oavsett om kunden ska sköta tjänsten efter implementering eller om blinQ ska ta detta ansvar så kommer ZeroTrust som ramverk oftast att vara ledande. Syftet är att säkra data och tillgänglighet på system och detta kräver säkrande av både identiteter, maskiner, applikationer och nätverk. Information och meddelanden om förändringar och avvikelser från önskat beteende ligger till grund för att dokumentera efterlevnaden. Både att etablera och förvalta tjänster enligt ZeroTrust kan vara krävande för den administrativa apparaten och innebär ofta förändringar för kundens användare, men vinsten genom kontroll av risk är desto större. Regler och riktlinjer för säkerhet och efterlevnad ska vara förankrade i ledningen och kommuniceras till organisationen med en bra förklaring om ”varför”. blinQ har rådgivare som hjälper till med att definiera riskexponering, rekommenderar lämpliga åtgärder och mekanismer samt stödjer kunden i användaradoption. Konsultverksamhet inom Security and Compliance påverkar alla ekosystem. Regler och automatisering för säkerhet och efterlevnad ska kunna hanteras väl över tid och baseras på centrala tjänster.

De flesta verksamheter har att göra med olika typer av användare, både de som välkomnar förändring och modernisering och de som vill ha det som det alltid har varit. För att en verksamhet ska kunna realisera de önskade vinsterna av en förändring måste användarna följa de riktlinjer och processer som har antagits. Detta säkerställs bäst genom delaktighet, bra utbildning och god kommunikation om hur förändringen över tid kommer att gynna individen (anställningstrygghet, lättare arbetsdag etc.). Användarantagande och förändringshantering påverkar de flesta förändringsprojekt och över ekosystem och bör stödjas av erfarna rådgivare. blinQ har rådgivare med bred erfarenhet inom området.

Vill du se vad vi kan göra tillsammans?

Kontakta oss för mer information eller för att diskutera dina behov