Infrastruktur och applikationsplattform

Många företag har gått från traditionell treskiktad datacenterarkitektur till hyperkonvergerad infrastruktur och/eller användning av molntjänster. Många har också tagit steget över till DevOps och DevSecOps. Alla applikationer är dock inte skrivna för att stödja Open ID (AAD, Okta etc.) eller byggda på mikrotjänsterarkitektur. I de flesta verksamheter stöter vi på inslag av teknisk skuld som måste beaktas när infrastruktur och applikationsplattformar ska moderniseras. En konsult är aldrig utbildad och kommer aldrig att vara 100 % uppdaterad, förändringstakten på en global teknikmarknad är för hög.

Uppbackad av tung utvecklarexpertis inom både Java och .Net, tjänster för proaktivt underhåll och beredskap för datacenter och en Cloud Adoption Framework-plan för användning av molntjänster, är blinQ en bra partner i moderniseringsresan. blinQ tillhandahåller alla nödvändiga tjänster, molnabonnemang, hårdvara, mjukvara/licenser och datakom för att följa alla projekt från vagga till grav.

circle pattern oransj double blue

blinQ har lång erfarenhet från design och implementering av datacenterlösningar för både stora och medelstora företag och omfattande expertis inom modern teknik som:

DevOps och DevSecOps

Key Vault

Cloud Adoption Framework och Terraform

Code repo's

Molntjänster

Hyperkonvergerad infrastruktur och multisite datacenter

SQL Always-on / High Availability Cluster

Licensiering

Gemensamma serviceområden

blinQ har dedikerade team för att hjälpa kundernas användare, hantera infrastruktur och tjänster enligt god praxis samt nödberedskaps- / jourtjänster för kritiska system. blinQ har en etablerad Service Desk inrättad enligt god sed från ITIL och kunder med managementavtal med blinQ får en dedikerad Service Manager. För övervakning/övervakning av system och tjänster används blinQs plattform b24x7. För förebyggande underhåll kommer blinQs resurser proaktivt att följa upp rekommendationer och varningar från system som Microsoft Defender och Security Center etc. Många kunder har valt att flytta sina drifttjänster från en traditionell tjänsteleverantör till blinQ som ett led i en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk skuld som avgör vad blinQ kommer att rekommendera till kunder. När blinQ tar över drift/ledningsansvar för tjänster kommer blinQ att säkerställa att hela ekosystemet täcks av leveransen och förbereda RACI-matrisen för de olika tjänsterna så att roller och ansvar är tydligt placerade.

Oavsett om kunden ska sköta tjänsten efter implementering eller om blinQ ska ta detta ansvar så kommer ZeroTrust som ramverk oftast att vara ledande. Syftet är att säkra data och tillgänglighet på system och detta kräver säkrande av både identiteter, maskiner, applikationer och nätverk. Information och meddelanden om förändringar och avvikelser från önskat beteende ligger till grund för att dokumentera efterlevnaden. Både att etablera och förvalta tjänster enligt ZeroTrust kan vara krävande för den administrativa apparaten och innebär ofta förändringar för kundens användare, men vinsten genom kontroll av risk är desto större. Regler och riktlinjer för säkerhet och efterlevnad ska vara förankrade i ledningen och kommuniceras till organisationen med en bra förklaring om ”varför”. blinQ har rådgivare som hjälper till med att definiera riskexponering, rekommenderar lämpliga åtgärder och mekanismer samt stödjer kunden i användaradoption. Konsultverksamhet inom Security and Compliance påverkar alla ekosystem. Regler och automatisering för säkerhet och efterlevnad ska kunna hanteras väl över tid och baseras på centrala tjänster.
De flesta verksamheter har att göra med olika typer av användare, både de som välkomnar förändring och modernisering och de som vill ha det som det alltid har varit. För att en verksamhet ska kunna realisera de önskade vinsterna av en förändring måste användarna följa de riktlinjer och processer som har antagits. Detta säkerställs bäst genom delaktighet, bra utbildning och god kommunikation om hur förändringen över tid kommer att gynna individen (anställningstrygghet, lättare arbetsdag etc.). Användarantagande och förändringshantering påverkar de flesta förändringsprojekt och över ekosystem och bör stödjas av erfarna rådgivare. blinQ har rådgivare med bred erfarenhet inom området.

Vill du se vad vi kan göra tillsammans?

Kontakta oss gärna för mer information eller för en diskussion om dina behov