Kvinner i Tech

Neutral Minimalist Name LinkedIn Article Cover Image (1)


Jeg snakket med en kollega for noen dager siden og fikk høre hennes historie om hvordan det var for henne å starte på IT studier.

Vi må 20 år tilbake, da hun begynte å studere IT. Hun var eneste jente på studiet, første dag på skolen fikk hun beskjed om at hun måtte forvente å få dårlige karakterer pga. at hun var jente. Denne beskjeden fikk hun av professoren sin. Hun fikk også gjentatte ganger spørsmål om hun ønsket lettere oppgaver, siden hun var jente. Kanskje professoren tenkte han var snill mot henne, uten å tenke på hva hun følte. Hvem vet hva han tenkte, hadde dette skjedd i dag, hadde ikke dette vært akseptabelt!

Skolen hun gikk på ligger ikke i Norge, men det har ikke så mye å si. Mange kvinner som har vært i IT bransjen kan gjerne relatere seg til denne historien.

For å bli anerkjent ble studiet en konkurranse i seg selv, der hun hele tiden måtte bevise at hun var den beste. Det var aldri godt nok å være like god som guttene, hun måtte alltid være ett eller to hakk foran guttene for å bli anerkjent. Akkurat dette tror jeg uavhengig av hva de jobbe med, fremdeles er relevant for mange jenter og kvinner idag!

Ingen på studiet var interessert i lære henne å kjenne, for å forstå hvor mye hun elsket IT! Hennes far som på den tide drev eget IT selskap i hjembyen deres, ble hennes inspirasjon. Allerede som 9 åring visste hun hva hun skulle jobbe med når hun ble stor! Dette er en sterk og meget kompetent dame, som jeg er stolt over å kalle min kollega. Dette er lenge siden, og mye er forandret i dag! Heldigvis.

Min historie er annerledes. Der IT studiet var mer eller mindre tilfeldig. Jeg studerte for å bli kokk, to år inn i studiet fant jeg ut at kokk ikke var riktig valg for meg og bestemte meg for å gå i en annen retning.

Jeg begynte på generell studiekompetanse, dette gjorde jeg slik at jeg hadde muligheter seinere. For å få real studiekompetanse tok jeg noen år senere matematikk og fysikk.

Det som fikk meg inn i IT verden etter mange år med å jobbe som servitør og butikkmedarbeider var en artikkel som handlet om at IT trengte jenter. Når jeg skulle endre studieretning, husker jeg godt følelsen av det ukjente, spennende og litt skumle på samme tid.

Jeg endte med å søke og takke ja til et studie som het «Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer». Dette uten noen som helst kunnskap om IT. Nå, 15 år etter at jeg er ferdig med studiet, er jeg glad for at jeg utfordret meg selv med å gjøre noe helt nytt. Så det er fult mulig å gjøre store endringer på studievalgene dine!

Vi var 4 jenter og 35 gutter i klassen. Årskullet før jeg startet var det 1 eller 2 jenter. Så man kan trygt si at antall jenter var lavt. Og mitt IT-studie var ikke unik i denne sammenheng, dette er noe alle teknologiske fag opplevde. Dette ble og gjenspeilet i arbeidslivet når jeg begynte å jobbe i 2009, og i mine snart 15 år i arbeidslivet, så har tallet på kvinner i tech vært lavt.

Organisasjoner, som eksempelvis ODA-Nettverk BergenTENK-Tech-nettverket for kvinner og Jenter&Teknologi, er med å inspirere jenter til å velge teknologiske studier. De gjør alle et viktig arbeid, som jeg tror er en av de viktigste grunnene til at vi har mer jenter i IT i dag, både på skolen og i arbeidslivet! Vi har fått koding inn som fag på skolen, som gjør at vi kan skape interesse i tidlig alder både for gutter og jenter.

jenter i IT bilde 2

Gaming har alltid blitt sett på som en «nerde» ting har de siste årene blitt noe alle har et forhold til. Uavhengig av kjønn og alder. Det tror jeg har vært med på å skape interesse for mer teknologiske fag, der teknologi blir ufarliggjort for den yngre generasjonen når de vokser opp.


IT er et stor område, det er mye mer enn drift og koding som ligger i IT begrepet. Det er mange som har tatt en utdannelse i dag som ikke er en ren IT utdannelse, men som sitter med nyttig kunnskap man kan dra nytte av inn i teknologiske bedrifter. Så du trenger nødvendigvis ikke å ha studert IT for å jobbe med IT. Hvis du har en interesse, er villig til å lære og bruke din erfaring mer innen teknologien så kan mye magi skapes!


For å få interessen for faget, er det ikke bare er et tall vi skal være opptatt av, det er også viktig å dyrke interessen i tidlig alder. Dette kan du være med å påvirke, enten som foreldre eller gjennom andre roller du har. Det er når man ufarliggjøre IT, at vi er med på å skape en interessen for faget, noe vi er sikre på vil bidra til en fremtid med større mangfold i IT bransjen.

Flere nyhetssaker