10 kundehistorier med ulike motiver for å søke en kompetent IT partner som blinQ:

1665660929998
  1. Et ventureselskap eier en virksomhet som har vokst gjennom en rekke oppkjøp, men som etterhvert ser at selskapene “under panseret” ikke er like; de har ulike ERP- og andre systemer, ulike prosesser, skjema og prosedyrer. Selv om de utførerer den samme oppgaven ved alle lokasjoner får de ikke hentet ut noen stordriftseffekter. Her vil en eksternt forvaltet One Infrastructure IT-løsning gjøre underverker fra dag en.

  2. Selskapet har solgt ut en av to divisjoner, men IT-avdelingen og den interne IT-infrastruktur kostnaden forblir det samme etter salget. Igjen som i tilfellet over en forvaltet løsning hos en ekstern aktør skalerer begge veier.

  3. Selskapet skal overta et annet selskap i samme bransje, men med andre IT systemer, en har ikke selv integrasjonskompetanse og overtakelsen skjer som følge av at selskapet skal ta på seg en større kontrakt mot en tredjepart innen kort tid. Kapasitetsproblemer som dette er skreddersydd for en ekstern forvaltet løsning.

  4. Selskapet har malt seg inn i et hjørne teknologisk, ansvarlig IT ledelse har sluttet, og den nye IT ledelsen ønsker hurtigst mulig å komme tilbake på riktig spor. Igjen en klassiker.

  5. Selskapet har lite intern IT kompetanse, står foran et oppkjøp av et selskap med en ekstern forvaltet IT løsning med et annet geografisk tyngdepunkt enn det selskapet selv har. Her velger selskapet naturlig nok den leverandøren som er best egnet for å betjene selskapet “der pucken lander” dvs. slik selskapet vil se ut etter oppkjøpet.

  6. Selskapet er ikke spesielt stort, men dobles i størrelse noen måneder i året, mange kreative mennesker kommer inn med MAC under armen og masse energi. Selskapet trenger strukturkompetanse fremfor at all kompetanse er silo basert i den enkeltes e-post.

  7. Organisasjonen opplever at intern IT vanskelig får utført sine oppgraderinger i stadig trangere vedlikeholdsvinduer hvor brukerne ikke er pålogget systemene. Det er kostbart å gjøre det mer redudant menneskelig og systemmessig. Det er også et spørsmål om sikkerheten internt er optimal når en blir så personavhengig.

  8. Banken skal flytte hjem igjen. Hjemme venter en fantastisk utvikleravdeling, men få eller ingen “driftere”. En velger en “best of breed” løsning hvor to ulike selskap får ansvar for det hvert av dem er best på.

  9. Selskapet skal flytte hovedkontoret. Det er et massivt prosjekt i seg selv og selskapet ser anledning til å tenke nytt omkring organiseringen av selskapets interne IT-leveranse.

  10. Den offentlige virksomheten er lovpålagt å ha oppdaterte kunnskapsgrunnlag foran enhver planprosess. Ved å digitalisere rapportene og automatisere innhenting av data er 90% av arbeidet gjort den dagen man trenger oppdaterte analyser. Pdf rapporter tilhører fortiden nå som interaktive dashboards er tilgjengelig for alle

Flere nyhetssaker