Hur skapar man äkta partnerskap i molnet?

I Stockholm visar blinQ vägen. — Vi låser inte kunderna, men ger dom friheten tillbaka, säger CEO i blinQ, Pål Gran.

blinQ är ett kompetenshus inom områdena molntjänster, IT-säkerhet och migrationsprojekt som skall ta marknadsandelar i Sverige ifrån etablerade konsultbolag och service providers.

Det norska bolaget vinner marknadsandelar med moderna tjänster supporterade av DevSecOps för IaaS/PaaS och managerade tjänster, användarsupport, klientdrift, identitets- och tillgångskontroll samt utveckling.

– Med blinQs leveransmodell flyttas kontrollen tillbaka till kunderna utan att låsa dem till en
leverantör säger Pål Gran, blinQs VD.

Snabb växt

blinQ etablerades i Oslo 2016 och finns nu i 4 städer (Oslo, Bergen, Trondheim och Stockholm) med över 80 anställda. Omsättningen har vuxit till över 170 miljoner i 2022 men ambitionen är en årlig tillväxt på över 50% de närmaste åren, det skall uppnås genom smart användning av tjänster levererade ”as-a-Service” från både offentliga och privata molntjänster. Kompetensen är hög, erfarenheten är lång och kundens affärsbehov är alltid i fokus.

Pål Gran til hæyre og Peter Hagen til venstre
Från vänster: Peter Hagen, Pål Gran

Solid svenskt team

Den svenska delen av bolaget kommer ledas av Peter Hagen (kommer närmast från SoftwareOne).

Redan från starten finns ett kompetent team av seniora resurser på plats både i Stockholm och uti landet.

– Planen är att vara minimum 15 personer i slutet av 2023 men det finns ingen övre gräns så länge det är de rätta personerna vi hittar, säger Hagen.

– Nu vill vi visa hur äkta partnerskap med kund ser ut. Jag är säker på att kunderna uppskattar att inte låsas till en leverantör, säger han.


Kontakt:

Peter Hagen
Country Manager, peter.hagen@blinQgroup.se / +46 (0) 73-973-79-70

Pål Gran
CEO, pal.gran@blinQ.no / +47 909 53 775

Flere nyhetssaker