Innsikt for Rogaland

Skjermbilde av Power Bi rapport

Vår løsning for økt innsikt om et plantema

På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune har Team Innsikt levert en komplett løsning for et kunnskapsgrunnlag til Regional Kompetanseplan. Når fylkeskommunen skal utarbeide nye planer, er de forpliktet til å ha et godt kunnskapsgrunnlag, men det finnes ingen fasit på hvordan et slikt kunnskapsgrunnlag skal se ut. 

 

Vår løsning består av tre deler.

  1. Et digitalt kunnskapsgrunnlag utviklet i Power BI som har en enkel vedlikeholdsmodell
  2. En rapport som oppsummerer viktige utviklingstrekk ved bruk av figurer og tekst
  3. En serie med presentasjoner hold i samarbeid med NAV Rogaland

Digitalt kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag kompetanse (PDF-rapport)

Flere nyhetssaker