circle platter HOLMeiendom logo

Holm Eiendomsforvaltning AS

Holm Eiendomsforvaltning AS er forvaltningsselskapet til T H Holm Eiendom AS som eier og drifter flere næringsbygg i Oslo, og tilrettelegger arbeidsplassene til over 1500 mennesker.

Flere av bygningene er det Holm familien selv som har bygget, blant annet eiendommene i Olav V´s gate 1 og Engebrets vei 3 – 7. Holm Eiendom er en av de største eiendomsutviklerne i Oslo med eiendommer i Oslo Sentrum, Vika, Frogner/Solli Plass, Skøyen m.m.

Michael MArtinoux holm eiendom

Michael Martinoux

Driftssjef

Holm eiendom lgoo
Michael MArtinoux holm eiendom

Michael Martinoux

Driftssjef

Etter lang fartstid innenfor forvaltning, kjøp og salg av eiendommer opparbeider man en god erfaring og kjennskap til hva som kreves for god drift av et næringsbygg. Det er mange aktører og leverandører involvert og en av oppgavene våre er å ha kontroll på alle. Dette være seg alarm, heis, brannanlegg, adgangskontroll, el-billadere, overvåkning og sikkerhet, alt innenfor SD-anlegg (sentralt driftsanlegg) m.m. Moderniseringen og utviklingen av teknologi er essensiell for byggets drift og noe som historisk har vært en utfordring å ha komplett og god oversikt over.

"Våre bygg skal være gode og fleksible arbeidsplasser. Vi legger vekt på å følge opp menneskene vi jobber med, slik at vi hele tiden kan ligge et steg foran og møte nye krav som dukker opp, være seg i form av ny teknologi, design eller standarder."

Da vi startet reisen med det teknologiske løftet på våre eiendommer i 2019 var det essensielt for oss å få kontroll og oversikt over alle leverandører og systemer. Vi så da etter en samarbeidspartner som var framtidsrettet, handlekraftig og som ville passe inn som en rådgiver for oss i årene framover. En samarbeidspartner innenfor IT, som forsto sammenhengen mellom våre oppgaver og byggets drift, ikke en aktør per driftssystem. Det viktige i dette er en fullstendig kontroll og oversikt over nettverkene våre.

Etter innledende samtaler med blinQ ble det klart at vi hadde funnet riktig samarbeidspartner. Deres vinkling på hvordan løse våre utfordringer, hvordan modernisere våre løsninger og hvordan gi oss den fleksibiliteten vi ønsket gjorde blinQ til et enkelt valg – men det satt også en forventing til dem.

«blinQ har til tider måtte være mer i kontakt med våre underleverandører enn med oss – både for å tilegne seg en komplett oversikt, men også være vår forlengende hånd i hele prosessen.»

Sammen med blinQ har vi gjort en transformasjon på det tekniske aspektet relatert til byggenes drift og nettverk. blinQ sin NaaS-løsning (nettverk som en tjeneste) gir oss en oversikt og kontroll på hvordan vi drifter bygget i dag, alle byggets leverandører av systemer samt gir oss en mye større fleksibilitet og enkelhet når endringer må gjennomføres og nye løsninger skal implementeres.

blinQs evne til å bistå oss i utfordringer, deres fleksibilitet samt samarbeid og tilrettelegging for våre andre leverandører har gjort prosessen med modernisering og fornyelse av byggenes systemer til en langt mer smidig og effektiv affære enn det tidligere har vært.

Hvordan utviklingen i det lange løp vil være på SD-anlegg og PropTech er det få som kan si med sikkerhet, men vi vet at sammen med blinQ er vi rustet til å tilpasse oss de endringene som kommer samt implementere nye løsninger som effektiviserer driften og skaper verdi for våre leietakere.

Ønsker du å bygge historier sammen med oss?

Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om behov