CCB logo - blinQ

COAST CENTER BASE AS

Personellet på våre baser har høy kompetanse og lang erfaring innen de forskjellige logistikkdisiplinene. Dette skal komme deg til gode uansett hvilken lokasjon du velger. Vi server olje- og gassinstallasjon er langs hele Norskekysten

På våre baser får du også levert logistikktjenester, mobilisering og demobilisering, til skip og spesialfartøyer. CCB har en moderne maskinpark som dekker alle behov innenfor base og havnedrift. Vi leverer også landstrøm til fartøy og rigger.

Vi leverer landstrøm og bunkringstjenester (bulk, fuel, vann og LNG), utfører industrirengjøring samt descaling og har eget mottaksanlegg, både for næringsavfall og farlig avfall.

CCB logo - blinQ
Thomas Sekkingstad liten

Thomas Sekkingstad

IT-Sjef CCB

CCB var for kun 2-3 år siden både umoderne hva gjaldt maskinvare og hva gjaldt systemløsninger. Det er lett å se nå i ettertid. Det er lett å se nå etter en lang reise sammen med blinQ. Når vi satt midt oppe i datidens situasjon var det derimot ingen som visste om og følte på de utfordringer en tungrodd og lite fleksibel dataløsning medførte. Ingen ba om endringer og ingen visste om hvilke muligheter en moderne omstilling ville gi oss som organisasjon og oss som brukere på CCB. Vi var fornøyde med å ikke oppleve endring og fornøyd med de løsningene som hadde vært i bedriften, totalt uforandret gjennom tiår.

Daværende IT-sjef hentet inn blinQ for å se på mulighetene for å få på plass noen nye løsninger som kanskje kunne bidra til en litt mer moderne datahverdag. IT-sjefen var nok ikke forberedt på de omstillingene og det løftet som samarbeidet med blinQ ville gi.

Personellet på våre baser har høy kompetanse og lang erfaring innen de forskjellige logistikkdisiplinene. Dette skal komme deg til gode uansett hvilken lokasjon du velger. Vi server olje- og gassinstallasjon er langs hele Norskekysten

På våre baser får du også levert logistikktjenester, mobilisering og demobilisering, til skip og spesialfartøyer. CCB har en moderne maskinpark som dekker alle behov innenfor base og havnedrift. Vi leverer også landstrøm til fartøy og rigger.

Vi leverer landstrøm og bunkringstjenester (bulk, fuel, vann og LNG), utfører industrirengjøring samt descaling og har eget mottaksanlegg, både for næringsavfall og farlig avfall.

Thomas Sekkingstad liten

Thomas Sekkingstad

IT-sjef CCB

En tydelig strategi ble tegnet opp der fokus var på sikkerhet, forenkling, tilgjengelighet og ikke minst en strategi som gjorde det mulig å støtte en bedrift i endring. I hvert møte og under hver workshop ble det samme mantraet repetert av konsulentene fra blinQ – hvordan ønsker dere at sluttresultatet skal bli?

Vi fikk omtrent hele organisasjonen opp i skyen relativt raskt. En gammel og utrangert infrastruktur på Ågotnes ble erstattet og serverrommene ble oppgradert. Den største endringen rent visuelt sett var at flere nedstøvete racks med HW ble erstatter med et par enkle bokser som både var kraftigere, var mer fleksible og som tok mindre plass. Det tristeste var kanskje at det omtrent fra uke til uke forsvant blinkende lys fra livlige rack som vitnet om en aktiv og fremoverlent IT-avdeling. Fakta var at de blinkende lysene som forsvant i større grad representerte blinkende alarmlamper som var oversett i alt for lang tid.

1613030018557

"Vi var fornøyde med å ikke oppleve endring, men det var før vi traff blinQ"

I februar/mars 2020, kun et par uker før Covid kom til Norge, fikk vi på plass en stabil og god hjemmekontorløsning basert på «Microsoft Always on VPN». Sammen med en veldig populær Office 365-tjeneste ble disse de dataverktøyene som hjalp CCB gjennom pandemien. Uten de endringene som ble gjort i starten av 2020 ville CCB som organisasjon fått store problemer når store deler av arbeidsstokken ble sendt hjem på hjemmekontor under pandemien. Alt i tråd med mantraet – hvordan ønsker CCB og undertegnede at vår datahverdag på Ågotnes skal bli til slutt.

 

Vi har i år fått opp en overvåkning av vårt dataanlegg basert på blinQ-tjenesten site24x7.Overvåkningen gjør det mulig for meg som IT-sjef å kunne agere på alarmer når de slår ut og ikke komme på kontoret dagen etterpå å måtte slukke branner. Vi ligger nå i forkant av brukerne når det gjelder å oppdage feil. Vi kan dermed utbedre feilene før de i det hele stopper produksjonen. Alarmene får også blinQ-konsulentene på sine skjermer, noe som gjør at det er ofte de som informerer meg om problemene med tjenestene. Veldig ofte følger det også med en god løsning som de lurer på om skal iverksettes. Dette skaper veldig trygge rammer for min del og det gjør at jeg kan se fremover og jobbe med gode sammen med blinQ og dette føles godt for en IT-sjef som ønsker å gi brukerne og organisasjonen en god IT-hverdag.

Dataverktøy har, ved hjelp av dyktige konsulenter i blinQ, blitt et fortrinn og ikke en hemsko når CCB ønsker å tilby et marked i endring de tjenester som er etterspurt i dag og som vil bli etterspurt i fremtiden.

Ingen vet hvordan CCB vil bli seende ut om f.eks. 5 år. Kanskje er det fremdeles oljen vi jobber opp mot, kanskje er det hydrogen som har tatt over, kanskje vi jobber mot oppdrettsnæringen eller kanskje det er Bergen havn som kjennetegner basen på Ågotnes. Femtiden kjenner vi ikke til, men vi vet at vi sammen med blinQ har fått på plass den fleksible plattformen som skal til for å støtte den nye hverdagen.

Ønsker du å bygge historier sammen med oss?

Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om behov