Telefoni i Teams

circle pattern oransj double blue
circle pattern oransj double blue

Om Teams telefoni

Telefoni er fortsatt en av våre viktigste kommunikasjonsmidler, men hvordan vi ringer til hverandre har endret seg med årene. Tidligere hadde vi fysiske telefonsentraler (PBX) og fasttelefoner, nå flyttes tjenestene til skyen og flere benytter samhandlingsplattformen Teams som sin telefonsentral. Det gir økt fleksibilitet, lavere CAPEX og en forutsigbar løsning for kundene. blinQ har dyp kompetanse innen telefoni og Microsoft sine skytjenester, det gjør at våre kunder har mulighet til å hente ut flere synergier og har et kontaktpunkt å forholde seg til 24/7/365

blinQ er en komplett telefoni i Teams leverandør som leverer tjenesten globalt for selskaper som ønsker å konsolidere sine telefonitjenester. Utover ren telefoni i Teams, leverer vi Teams sentralbord og contact center fra Tendfor, 1881 integrasjon og D365 omnichannel voice for å gi en ende-til-ende-løsning til markedet. Microsoft har gjennom egen produktportefølje lansert tjenesten Microsoft Digital Contact Center Platform som består av Dynamics365, Teams, Power Platform og Nuance. blinQ leverer telefoni som en tjeneste (TaaS) ved å ta i bruk Direct routing og Azure communication Services til denne plattformen. Vår MVP jobber internasjonalt med å holde foredrag rundt disse tjenestene, er du nysgjerrig på mulighetsbildet, ta kontakt med oss!

unnamed

Telefoni-i-Teams


Å jobbe i siloer er ineffektivt og reduserer oversikt og kontroll i arbeidshverdagen. Å implementere telefoni i Teams, som en del av din globale samhandling med interne og eksterne kontakter, er med på å effektivisere din arbeidshverdag.

Tjenesten skalerer med løsninger for sentralbord og kontaktsenter

Microsoft Teams

Utfordinger

Å jobbe i forskjellige systemer er veldig vanlig, men ineffektivt og tidkrevende. Det er ikke uvanlig å jobbe med dokumenter i ett system, sende meldinger i (e-post) fra et annet eller ringe via ett tredje system

Ideell løsning

Den ideelle løsningen er å samle all kommunikasjon i en plattform og utnytte de samhandlingsmulighetene som er tilgjengelig. Da må telefoni henge sammen med kommunikasjonsløsningen på din PC og mobiltelefon

Ønsket situasjon

Telefoni integrert med din Microsoft Teams løsning, hvor all dialog og historikk er samlet på én klient. Levert på få dager og til en lav, forutsigbar månedlig kost. Ingen bokser som skal driftes, ingen servere som skal patches, behold fokus på forretningen og brukerne

blinQ bistår deg fra planleggingsprosessen til forvaltning av tjenesten

Office 365

Hvordan komme i gang

Med blinQ sine konsulenter har du tilgang på top kompetanse på alle tjenester og komponenter i Microsoft 365. Fra arkitektur, design, implementering og brukeradopsjon. For Telefoni-i-Teams starter vi med etablering av en Proof-of-Concept (PoC) til fastpris for noen brukere. Når tjenesten er verifisert OK, porteres telefonnummere fra dagens telefoniløsning og over til Teams og tjenesten rulles ut for alle brukere. Om vi gjør hele prosjektet samme uke eller om det strekkes ut I tid, er kun avhengig av Kundens kapasitet og størrelse.

blinQ sine konsulenter innen kommunikasjon har i snitt  over 20 års erfaring og en lang rekke referansekunder innen mange ulike bransjer.

blinQ har lisenseksperter med 20 års erfaring innen lisensiering av Microsoft-løsninger. Vi hjelper din virksomhet med kostoptimalisering og smarte valg.

Kartlegging

Kartlegging av behov/ønsker og en kort introduksjon av tjenesten.

Møte / Demo

Gjennomføring av demo, evt. avklaringer, utdypning av målbilde, lokasjoner og brukeradopsjon

Oppstartsmøte

Signering av PoC og oppstartsmøte med tekniske avklaringer (nettverk, telefonnummere, teleoperatør, lisensiering).

GJENNOMFØRING AV PoC

Pilotgruppen tester for en definer periode. Avsluttes med akseptansetest. blinQ bistår med forslag til godkjenningskriterier for en smidig prosess.

Avtale signeres

Avtale om utrulling til resten av organisasjonen signeres. Brukeropplæring påbegynnes og tjenesten rules ut til alle.

Forvaltning

blinQ bistår med forvaltning av M365, Teams og andre tjenester Kunden trenger bistand til.

Kontakt oss for en demo eller bestille PoC:

blinQ har lisenseksperter med 20 års erfaring innen lisensiering av Microsoft-løsninger. Vi bistår med å finne den optimale løsningen for din virksomhet og hjelper deg med å ta teknologien i bruk.

 
blinq contact2 01

Endre Hopsdal
Merkantil rådgiver